fbpx

רישוי עסקים

הכנה והגשת תוכניות לרשות המקומית טיפול מול כבאות מדא משטרה 

מהו רישיון לניהול עסק ומדוע אתם חייבים שיהיה ברשותכם אחד? 

רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, לפתיחתו ולניהולו של העסק, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.  

כל אדם רשאי להגיש בקשה לרישיון עסק. עם זאת, חשוב לדעת כי ישנם לעיתים אילוצים והגבלות חוקיות, ובמקרים קיצוניים בקשתכם עלולה להתקבל בסירוב.

מחלקת רישוי העסקים שלנו אחראית לביצוע התהליך השלם עד שהרישיון יהיה בידכם!

  • השגת רישוי עסק עבור מסעדות, בתי קפה, וחברות קייטרינג, עסקי תעשיה ומלאכה ומסחר, קוסמטיקה ובתי מרקחת, רכב ותעבורה ועסקי נופש, ספורט ומים, ועוד רבים וטובים.
  • ביצוע תהליך שלם להשגת רישוי עסק, תוך שמירה והקפדה על דרישות הלקוח, ובשילוב דרישות חוק רישוי עסקים ועמידה בתנאי רישיון.
  • הנפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים בהם משטרת ישראל, משרד  הבריאות, מכבי אש, איכות הסביבה ועוד. 
  • ביקורות בבתי העסק לקראת חידוש הרישיון, לצורך בדיקת העמידה בתנאי הרישיון וכן ביקורות תברואה שגרתיות.

  • סיוע לבעלי עסקים חדשים לקבל רישיון עסק: הכוונה, הסברה וליווי צמוד עד מועד הנפקת הרישיון.  

Most Asked Question.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt labore na aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex equat. Duis aute irure dolor in reprehender.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt labore na aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex equat. Duis aute irure dolor in reprehender.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt labore na aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex equat. Duis aute irure dolor in reprehender.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt labore na aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex equat. Duis aute irure dolor in reprehender.

WordPress Lightbox